sunnuntai 27. syyskuuta 2009

Osallistukaa niin, että orvaskesi paukkuu!

Vai että medialukutaitoaan sitä ihminen joutuu oikein kaikkien nähden arvioimaan - jo on aikoihin eletty! Oi aikoja, oi tapoja! LÅL!

Siispä sanoista tekoihin. Vastatakseni kysymykseen olen pakotettu pohtimaan ensin sitä, mihin käsitteellä "medialukutaito" oikeastaan viitataan. Tapana tuntuu olevan, että medialukutaitoinen ihminen määritellään kriittiseksi, osallistuvaksi ja sujuvasti itseään ilmaisevaksi toimijaksi (esim. Tuominen & Mustonen, 2007; Niinistö & Suoranta, 2008). Medialukutaitoa siis luonnehditaan paljolti samanlaisin käsittein kuin aktiivista kansalaisuutta, joka on aktiivista yhteiskunnan jäsenyyttä ja valmiutta toimia demokraattisessa ja tasa-arvoisessa yhteiskunnassa (Valtioneuvosto, 2001).

Medialukutaidolla voidaan siis ajatella tarkoitettavan vain yhtä aktiivisen kansalaisuuden toteuttamisen aluetta. Näinollen arviodessani medialukutaitoisuuttani tulen samalla arvioineeksi itseäni kansalaisena. Tai oikeammin arvioin sitä, missä määrin toimintani on vallitsevan kansalaisuusihanteen mukaista.

Vanhanaikainen käsitys kunnon kansalaisuudesta rakentui juuri tuon edellisessä blogisaarnassani esiinnostamani mikkihiirimäisen ahkeruusmoraalin varaan: ensin työ, sitten ehkä huvi. Kunnon kansalaiselta odotettiin tottelevaisuutta, reippautta ja passiivisuutta (oman ajattelun suhteen). Tämä sopi myös hyvin yhteen aikakauden valtamedian, television, toimintaperiaatteeseen. Hyvä TV:n katsojakin oli passiivinen vastaanottaja, joka hiljentyi taikalaatikon ääreen annettuina kellonaikoina.

Aktiivisen kansalaisuuden ihanteet ovat vapauttaneet meidät kunnollisuudesta toimijoiksi. Meidän PITÄÄ osallistua, tuottaa, arvioida, kommentoida ja kritisoida, tai muuten olemme pettäneet kansakuntamme johtajien ja sivistyneistön odotukset. Tästä ajattelusta on seurannut paljon hyvää, kuten wikipedia, monet keskustelupalstat ja eräät youtuben Salkkarit-remixit. Mutta kääntöpuolena on mediasaaste, loputon jonninjoutavien realitysarjojen, ajankohtaisohjelmien, blogien, e-lomakkeiden, kyselyjen ja palutekanavien suo, jonka läpi länsimaiden aktiiviset, kansalaiset rämpivät päivittäin, osallistuen sosiaalisiin medioihin, kuten muotisanonta kuuluu. Hyvä ihminen osallistuu niin, että orvaskesi paukkuu.

No, millainen (media)kansalainen minä sitten oikein olen? Osallistumisvelvoitteeni lienee jotakuinkin kuitattu sillä, että kirjoittelen silloin tällöin artikkeleita musiikista ja otan osaa musiikkia käsitteleville keskustelupalstoille (silloin harvoin, kun minulla jotain oikeaa sanottavaa on). Monista arkipäivän ilmiöistä riipustaisin myös mielelläni kannaottoja vaikkapa sanomalehtiin, mutta aika ei tahdo riittää kaikkeen, joten olen pääsääntöisesti sallinut itselleni vapautuksen tästä.

Yritän olla monipuolinen mediankäyttäjä niin välineiden kuin sisältöjenkin suhteen. Sallin itselleni passiivisen telkkarin katselun ja musiikin kuuntelun, mutta yritän olla myös aktiivinen netinkäyttäjä ja Lego Indiana Jones -pleikkaripelin pelaajakin. Talouselämästä ja suhdannevaihteluista ymmärrän korkeasta iästäni huolimatta edelleen kovin vähän (esim. maikkarin talousuutiset saavat mieleni pakenemaan sisäisiin fantasiamaailmoihin, joissa olen Jedi-ritari tai Keski-maan velho).

Latteana lopputuloksena todettakoon siis, että olen kaiketi ihan ok mediakansalainen. Täytän valtioneuvoston ja mediasivistyneistön vaatimukset ainakin jotenkin. Kiitos ja näkemiin.

Lähteet:

Niinistö, H. & Suoranta, J. (2008): Mediakasvatus globaalin vastuun edistämisessä. Teoksessa Rohweder, L. (toim.) Kasvaminen globaaliin vastuuseen. Opetusministeriön julkaisuja 2008:40

Tuominen, S. & Mustonen, A. (2007): Tunteella ja järjellä nettiin - Internetissä tarvitaan uudenlaisia mediataitoja. Teoksessa Kynäslahti, H., Suoranta, J. & Lehtonen, M. (toim.) Näkökulmia mediakasvatukseen. Mediakasvatusseura 1/2007

Valtioneuvosto (2001): Asetus N:0 1435 perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaoista.

keskiviikko 23. syyskuuta 2009

Mikki Hiiren protestanttinen etiikka

Toverit! On tullut taas aika puhua viisaita, siksi tämä kirjoitus. Tuo Pohjolan ja Jokisen (2007) oivallinen artikkeli toi esiin tärkeän huomion mediakeskusteluun: On hyvin vaikeaa vetää yksiselitteisiä johtopäätöksiä siitä, millä tavoin media lapsiin/nuoriin tarkkaanottaen vaikuttaa. Mediankäyttö kun sulautuu osaksi muuta elämää ja elinympäristöä, jolloin ei ole kovinkaan helppoa viipaloida median vaikutuksia kokonaisuudesta erilleen.

Media ei missään nimessä ole ongelmaton maailma. Se toisintaa niitä ongelmia, jotka liittyvät elämäämme ja kulttuuriimme muutenkin. Mutta usein media on vain yksi niistä kanavista, jota kautta me ihmiset olemme yhteydessä näihin, paljon mediaa laajempiin ongelmiin. Tarkoitan tällä sitä, että kaiken maailman huippikset, bigbrotherit ja talentit ovat viime kädessä vain pintaa paljon syvemmistä ongelmista. Taustalla ovat kilpailua, vertailua ja voittamista ruokkivat arvolataukset, jotka juontavat juurensa kaupallisia kanavia syvemmälle yhteiskuntaan. Jos tyydymme vain ampumaan viestintuojan, emme ratkaise ongelmaa.

Valistus on ikuinen avainsana median haittojen torjuntaan. Kasvattajien unelma on YLE:n sivistävästä ohjelmatarjonnasta huumaantunut mediatietoinen yleisö, joka ei jää kaupallisuuden koukkuihin. Mutta miksi valistus ei toimi, vaan ihmiset, nuo pikku perkeleet, kuitenkin viihdyttävät itseään kaiken maailman sekundaviihteellä?

No, minulla on (paha) tapa ajatella näin: sivistynyt yleisö on epärealistinen (ja jopa epäinhimillinen) tavoite. Ajatellaanpa vaikka lastenohjelmia. "Hyvät" lastenohjelmat ovat kehittäviä, rauhanomaisia ja kilttejä. "Pahat" lastenohjelmat taasen tähtäävät elämyksiin, ovat vailla selvää kehityksellistä päämäärää ja sisältävät riehumista (sekä jopa moraalisesti kyseenalaisia ulottuvuuksia, kuten humoristista väkivaltaa). Nythän on kuitenkin niin, että "pahat" lastenohjelmat sisältävät kuitenkin paljon sellaisia ulottuvuuksia, joita lapset leikeissään viljelevät normaalisti muutenkin. Tarkoitan sitä, että Legotalojen rakentamisen ohella lapset ajatvat Legoautoilla kolareita, katkovat Legoukkojen päitä jne. eivätkä nämä lapset silti ole vakavasti häiriintyneitä, vaan ihan normaaleja lapsosia.

Valistus pyrkii äärimmäisen hillittyyn ja latteean ihmisyyteen. Kuuliaisuus ja ahkeruus ovat ikuisia hyveitä, joita työnarkomanian saastuttama yhteiskunta nostaa jatkuvasti jalustalle. Aku Ankan maailmassa on vuosikymmenten varrella havaittu housuttomuuden ongelmaa ja huolestuttavaa kansankielisyyttä (sanan "mopo" käyttäminen "mopedin" sijaan), mutta harva puuttuu siihen, että Mikki Hiiri kasvattaa veljenpoikiaan "ensin työ, sitten EHKÄ huvi" -mottooon nojaten. Mikki siis sosiaalistaa lapset protestanttiseen etiikkaan, kunnon kansalaisuuteen (vastakohtana aktiiviselle kansalaisuudelle), jossa tehdään ja suoritetaan ilottomasti ja itseisarvoisesti.

Valistuksessa on oltava särmää. Huumorissa on oltava ripaus makaaberia. Leikissä pitää tulla joskus irtopäitä. Tämä on meidän todellinen huolenaiheemme: Hygienisoitu valistuksemme karkottaa ihmiset (lapset, nuoret ja aikuiset) aivottoman viihteen pariin. Kun yritämme olla rakentavia ja ketään loukkaamattomia, päädymme helposti siihen, ettemme herätä kenenkään kiinnostusta. Koulutuspäivilläkin arvokeskustelu säästetään aina iltapäiväkahvin jälkeiseen aikaan, jolloin 75% porukasta on jo lähtenyt kotiin.

Semmosia.

Lähteet

Pohjola, K. & Jokinen, K. (2007) Huoli lasten mediankäytöstä on osin turha. Helsingin Sanomat 20.7.2007

torstai 17. syyskuuta 2009

Paatuneen mediankäyttäjän synnintunnustus

Tattararattattaa!!!!

Viikkotehtävä oli taas kovin laaja ja monisyinen, joskin toki erittäin kiintoisa. Kattavan vastauksen laatiminen edellyttäisi oppikirjan paksuista vastausta, joten käytännöllisenä ihmisenä tyydyn vastaamaan siihen muutamilla pintaraapaisuilla ja tuokiokuvilla. Kuten Raamatun sananlaskut meitä oivallisesti muistuttavat: "Saranoillaan ovi kääntyy - vuoteellaan laiskuri".


1. Perinteisen kuluttajan kahdet kasvot

Median parissa tulee ainakin viihtyä. Minulle tämä tarkoittaa ennenkaikkea vastaanottavaista asennetta ja halua tulla kerronnan (kuvallisen, sanallisen tai musiikillisen) viemäksi. Viihtyminen ja viihde ovat kuitenkin kaksi eri asiaa. Viihdyn yhtä lailla myös ns. korkeakulttuurin eli taiteena pidettyjen ilmiöiden parissa (tai oikeammin, käytän taidetta viihtymiseen) - ja kääntäen, kaikki viihde ei ole automaattisesti viihdyttävää. En ylipäätään lähtisi hirveästi erottelemaan viihdettä ja taidetta toisistaan. Molempien parissa kun on joko antoisaa tai tyhjää, laadusta riippuen.
En niinkään jaksa etsimällä etsiä elokuvista klaffi- tai asiavirheitä, mutta tartun kyllä moraaliseen kyseenalaisuuteen herkästi (esim. Big Brother). Ironiasta toki pidän, ja hyvän maun rajoja koettelevasta huumorista (esim. Monty Python parhaimmillaan).

Tottahan toki media on minullekin tiedonhankkimiskanavien kokoelma. Tosin nämä kanavat tuntuvat vuosi vuodelta siirtyvän yhä selvemmin internetin puolelle. Syynä ei ole pelkästään netin laajempi tarjonta (lehtien verkkosivut ympäri maailmaa, wikipedia sekä youtube) vaan myös television ja lehdistön tarjonnan tasaisen jatkuva heikentyminen. Telkkarin asiaohjelmisto on joko sitä YLEn harmaata huolestuneelle päivittelylle rakentuvaa dokumentointia tai sitten mainoskanavien 90%:sti seksiin ja paino-ongelmiin keskittyvää tirkistelydokumentarismia. Lehtien toimitustyössä on tapahtunut ja tapahtumassa syvä asiasisällön ja oikeakielisyyden inflaatio. Kuten on huomattavissa, luonteeni kriittisempi puolin tulee esiin nimenomaan tässä median hyötykäytössä.


2. Play the Game

Pelaamisesta muutama sananen sanottakoon tässä vaiheessa. Vaikken ole koskaan ollutkaan mikään himopelaaja, ovat pelit olleet tärkeä osa mediaelämääni aina 80-luvun puolivälistä saakka. Suosikkejani ovat olleet etupäässä erilaiset rooli- tai seikkailupelit, joiden kanssa viihtyy yleensä aika pitkään.
Arvostan pelaamisessa viihdyttävyyden lisäksi sen aktivoivaa luonnetta (esim. pelkkään telkkarin töllöttämiseen verrattuna). Pelaaja on toimija, ei vain passiivinen vastaanottaja. Parhaat pelit ovat jo lähestulkoon interaktiivisia elokuvia. Ja pelaaminen on parhaimmillaan pirun hauskaa ja rentouttavaa.
Peleistä ollaan toki kovin huolissaan, ja tottahan se on, että valtaosa peleistä (kuten kaikesta muustakin viihteestä) on silkkaa soopaa. Mutta en minä oikein osaa liittyä siihenkään kuoroon, jotka syyttävät peleistä kaikkea nuorison turmeltumisesta maanjäristyksiin.


3. Tähtireportteri

Vuosien varrella minulla on ollut ilo olla myös median tuottaja. Eka kesätyöpaikkani oli YLE:n alueradion äänitearkistossa. Pääasiallisen toimenkuvani ohella pääsin tekemään ihan oman radio-ohjelmankin (Ennio Morriconen elokuvamusiikista). Sittemmin olen kirjoitellut lehtiin välillä ihan päätoimisestikin, mutta nykyisellään lähinnä harrastuneisuudesta (eli olen jonkinlainen freelance-musiikkitoimittaja aina silloin tällöin).
Toimittajan roolissa (kuten jo edellisssä blogisaarnassani totesin) korostuu vastuun kysymys. Sillä, miten asioista uutisoidaan, on todella vaikutusta. Onneksi kirjoitan melko marginaalisella kentällä (uusi klassinen musiikki), jonka vaikutukset maailmanpolitiikan arkipäivään ovat melko vähäiset, joten hirvittänän suurta vahinkoa en voi saada aikaan. Toki kulttuurista ja viihteestä kirjoittamiseen liittyy paljon arvolatauksia ja eettis-esteettisiä arvotuksia, joissa pitää olla tarkkana. Tarkoitan sitä, että esimerkiksi musiikkikritiitikkojen asiantuntijan naamion takaa löytyy usein paljon musiikkipolitiikkaa ja puhdasta mielipidekirjoittamista, jollaisen kanssa on oltava tarkkana, koska arvioitavana on kuitenkin jonkun ammattitaito tai taiteilijaidentiteetti.

Kiitos mielenkiinnostanne ja olkoon Voima kanssanne

maanantai 14. syyskuuta 2009

Mediamörköä suitsemassa - kasvatuksen lyhyt historia

Jaa-ha. Nyt pitäisi siis laatia jonkilainen selonteko siitä, miten minut on mediakasvatettu ja miten minä olen toiminut mediakasvattajana. No, kun tarkasteltavana on noin laaja kenttä, tyydyn raaputtamaan vähän pintaa ja teen jonkinnäköisen yleiskatsauksen (tuokiokuvilla höystettynä). Saatteeksi sanottakoon, että omat kokemukseni sopivat melko hyvin Kupiaisen, Sintosen ja Suorannan (2007) katsauksen esittelemiin mediakasvatuksen historiallisiin päälinjoihin.


1. 70-luku: Porvarit, kommarit ja uskovaiset vastaan TV

Synnyin 70-luvun alun duunariperheeseen, jossa pääasialliset mediat olivat sanomalehti Satakunnan Kansa, Aku Ankka ja ennenkaikkea televisio (mustavalkoinen sellainen, väritelkkari tuli taloon 70/80 -lukujen taitteessa. Ennen kouluikää kotona saatu mediakasvatus oli lähinnä sitä, että sain katsoa Pikku Kakkosta ja lueskella Aku Ankkaa. Kerran kuussa sain katsoa iskän kanssa Kuukauden Westernistä ekan vartin, ja sitten pitikin jo mennä nukkumaan.
Peruskoulussa mediakasvatuksen sisältö oli aluksi ennenkaikkea uhkien torjuntaa. Telkkari, amerikkalaiset elokuvat ja sarjakuvat olivat populaaria hapatusta ja tapainturmelusta, jota vastaan opettajakunta taisteli yhtenä rintamana (joskin eri motiivein). Vanhoolliset vastustivat sähköistä mediaa ja uskoivat kirjojen sivistykseen. Taistolaiset vastustivat televisiota kapitalistis-imperialistisena manipuloinnin välineenä. Kristilliset torjuivat kaiken: seksuaalisuuden, viihteen, tieteen ja taiteen.


2. 80-luku: Vain tyhmä nauttii TV:stä

Lukioikään päästyäni elettiin Suomessa nousukauden huumaa. Neuvostoliitto veteli viimeisiään, seksin olemassaolo tunnustettiin, homoseksuaalisuus lakkasi olemasta rikos ja sairaus, naisista tuli pappeja ja raamatunkäännöskin uusittiin. Halleluja!
Mediakasvatuksessakin elettiin uutta aikaa. Telkkari ja populaarikulttuuri eivät olleet enää ensisijaisesti uhkia, ne olivat nyt paskaa, tyhmää viihdettä tyhmille ihmisille. Kasvattajat valistivat kasvonsa meille ja kertoivat, että amerikkalainen elokuva ja tv-viihde ovat kaupallista propagandaa, jonka läpi me saisimme oppia näkemään. Tavoitteena olisi, että lakkaisimme nauttimasta moisista tuotoksista ja ylentäisimme sydämemme (eurooppalaisen) korkeakulttuurin pariin. Näin siis koulussa.
Toisaalta samaan aikaan olin (sangen pienessä mittakaavassa) mukana videopajatoiminnassa. En niinkään tuottamassa/luomassa, mutta sivullisena katsomassa ja hääräämässä. Olinpa kameramiehenäkin. Oli hämmentävää huomata, että videopajaa pyörittävät tahot arvostivat sitä, mitä koulu katsoi nenänvartta pitkin. Elokuva-analyysin alkeista opin, että Ridley Scottin Blade Runnerista, George Lucasin Star Warsista ja John Carpenterin Halloweenista saattoi löytää yhtä paljon tasoja kuin korkeakulttuurisista ihmishengen jättiläissaavutuksista.
Videopajan omista tuotoksista (jotka eivät olleet niitä kaikkein laadukkaimpia) löytyy paljonpuhuva esimerkki täältä: http://www.youtube.com/watch?v=GRfqdUICaHQ

TV:n ja elokuvan rinnalle pölähtivät 80-luvulla tietokoneet. Tutustuin niihin käytännön harjoittelullla ja kavereiden vertaistuella (= pelattiin yhdessä ensin C64:lla sitten lopulta PC:llä). Teinpä ihan itse Basic-ohjelmoinnilla tekstipohjaisen pelinkin. Koulussa oli tietotekniikkaa tunti viikossa, mutta se rakentui lähinnä laitteiston ihmettelystä ja perustaitojen (virta päälle, levyke sisään, ym.) hiomiseen vailla sen syvällisempiä teemoja.


3. 90-luku: Akateeminen kahtiajako

Säveltäjä Igor Stravinsky pohti aikanaan sitä, kuinka musiikkikriitikkojen tarpeita on mahdoton tyydyttää: He vaativat säveltäjiltä aina vain omaperäisempiä uutuuksia, vaikkei heillä ole edellytyksiä ymmärtää nykyisiäkään teoksia. Tämä kuvaa aika osuvasti myös sitä akateemisen mediatarkastelun erästä perinnettä, jossa kaikki revitään hajalle ja tehdään tyhjäksi oman oppineisuuden osoittamisen nimissä. Maisteria ei media huijaa!
Jotenkin tuonmoinen kuva jäi siitä osasta yliopiston mediakasvatuksellisesta antia, jota voisi Lipposen (2007) jaottelun mukaan kutsua yleiseksi mediaosaamiseksi. Tähän kritiikin hegemoniaan yhdistyivät vielä psykologian opinnoissa rakkaudella viljellyt uhkakuvat median tuhovoimasta.
Toisaalta, yliopistoaikaan kuului myös paljon paikallisen ja yhteisöllisen mediaosaamisen (Lipponen, 2007) viljelyä, joka ilmeni erilaisien oppimis- ja tutkimusprojektien yhteydessä toteutettuna uusien medioiden (tietokoneohjelmistot ja internet) hyödyntämisenä positiivisessa hengessä.


4. Y2K:n jälkeen

Vuoisituhannen vaihtuminen ei tuhonnutkaan maailmaa ja joditabletitkin vanhenivat kaappeihin. Toteutumatta jäänyt maailmanloppu mahdollisti henkilökohtaisella tasolla sen, että minusta tuli mediakasvatettavan ohella myös (jonkin sortin) mediakasvattaja (opettajana, toimittajana ja vanhempana).
Sen verran sanottakoon näistä asioista tässä yhteydessä, että olen pyrkinyt opettajana muutamaan tietoiseen mediakasvatukselliseen tavoitteeseen (onnistumisesta en niinkään tiedä): 1) ammentamaan eri medioista (elokuvat, tv-sarjat, youtube, kirjallisuus ja musiikki) esimerkkejä, jotka konkretisoivat ja elävöittävät opetusta
2) edistämään medialukutaitoa pilaamatta mediailoa
3) kaventamaan taiteen ja viihteen välistä kuilua
Toimittajan työ on ollut paras mediavastuun opettaja. Jos tämmöinen tavallinen ihminen kelpaa kirjoittajaksi, on hänen mietittävä, mitä lukijat hänen teksteistään irti saavat. Jos joku haluaa nähdä esimerkin kirjoitustavastani, niin tämän linkin takaa löytyy semmoinen siedettävä tekele: http://www.amfion.fi/jutut/sopivasti-sopimaton-louis-andriessen-tayttaa-70/
Vanhempana olen antanut lapsoseni pelata Lego -pleikkaripelejä, koska ne ovat oikeasti hauskoja ja kehittävät kärsivällisyyttä sekä päättelykykyäkin siinä sivussa. Olen pyrkinyt pidättymään liian varjelevasta asenteesta, koska pidän parempana, että lapseni altistuu erilaisille mediailmiöille minunkin kanssani eikä vaan koulukavereiden parissa. Tällöin niihin on helpompi puuttua ja niistä voidaan keskustella. Olen iloinen siitä, että muksuni kertoo minulle myös monista "kielletyistä" jutuista, joista on kuultu isommilta koululaisilta. En tiedä, osaanko niihin useinkaan kovin fiksusti vastata, mutta ainakin voin yrittää, kun tiedän vähän, missä mennään.

Namárië!

Lähteet:

Kupiainen, R., Sintonen, S. & Suoranta, J. (2007): Suomalaisen mediakasvatuksen vuosikymmenet. Teoksessa Kynäslahti, H., Suoranta, J. & Lehtonen, M. (toim.) Näkökulmia mediakasvatukseen. Mediakasvatusseura 1/2007
Lipponen, L. (2007): Yleisestä mediaosaamisesta paikalliseen ja yhteisölliseen mediaosaamiseen. Teoksessa Kynäslahti, H., Suoranta, J. & Lehtonen, M. (toim.) Näkökulmia mediakasvatukseen. Mediakasvatusseura 1/2007
Stravinsky, I. (1962): Keskusteluja Robert Craftin kanssa. Kirjayhtymä

sunnuntai 13. syyskuuta 2009

Onko Facebook Ilmestyskirjan Peto?

YLE, tuo suomalaisten tuki ja turva uutisoi perjantaina, että Facebookin yhteisöllisyys on pelkkää pintaa (Mikkonen, 2009). Artikkeli siteeraa Helsingin yliopiston viestinnän tutkija Janne Matikaista, joka tuntuu kantavan huolta siitä, että Facebook ei lisääkään käyttäjiensä yhteisöllisyyttä, vaan ihmiset kertovat siellä lähinnä yksilökeskeisesti itsestään. Matikainen tuntuu kantavan huolta myös siitä, että Facebookissa käyttäjät valitsevat, mihin ryhmiin kuuluvat ja keitä kutsuvat/hyväksyvät kavereikseen palvelussa. Johtopäätöksenä esitettään, että facebook olisikin viestintäpalvelu eikä yhteisöllinen palvelu.
No joo. Todettakoon muutama (ulkokohtainen) huomio artikkeliin liittyen (otan nyt lähtökohdaksi sen, että uutinen vastaa todella tutkijan ajatuksia, vaikka on hyvin mahdollista, että kyseessä ovat toimittajan (vapaat) tulkinnat). Kupiainen, Sintonen ja Suoranta (2007) toteavat, että halukkuus varjelemiseen, suojelemiseen ja torjuntaan on leimannut suomalaisen mediakasvatuksen vuosikymmeniä. Uudet mediat ovat lähtökohtaisesti epäilyttäviä, syyllisiä, kunnes toisin todistetaan (sitä, mihin mediat tarkkaan ottaen ovat syyllisiä ei useinkaan osata tarkemmin sanoa).
Nyt on sanottava, etten ole mikään Facebookin hardcore-fani. Käytän sitä kyllä jonkin verran, mutta en oikein ole varma, mikä sen käyttötarkoitus juuri minulle on (kun en ole mitenkään hirmu aktiivinen sosiaalisesti). Mutta olen kyllä seurannut, kuinka aktiiviset Facebookkaajat palvelua käyttävät, enkä oikein ymmärrä, mistä tutkijan huoli tarkkaan ottaen nousee. Facebook jäljittelee mielestäni aika tarkoin ihmisten perinteisen kommunikaation ilmiöitä: yleensähän me pyrimme valitsemaan seuramme ja tuomme keskusteluun omia kuulumisiamme. Yhteisöllisyys kaikkiin kohdistuvana kristillisenä lähimmäisenrakkautena lienee myytti.
Toki Facebookin lieve-ilmiöiden tarkastelu, kuten palvelun sisällä tapahtuvan markkinoinnin moraalin pohdinta, on terveellistä ja tarpeellista. Mutta tarkasteltaessa palvelun käyttöä ja siihen liittyviä yhteisöllis-moraalisia ulottuvuuksia olisi tarpeen pohtia sitä, sopivatko kaikki Facebook-käyttäjät samaan muottiin, vai esiityykö palvelun sisällä erilaisia käyttöstrategioita. Arkijärki nyt sanoo heti, että totta kai esiintyy. Yksi käyttäjä on vuorovaikutteisempi, toinen itsekeskeisempi. Toiset käyvät aktiivisia keskusteluja, toiset päivittävät vain oman statuksensa. Kuten sanottu, näinhän asia on myös perinteisessä kasvokkkaisessa vuorovaikutuksessa. Yksi keskittyy vain itseensä, toinen on aidon empaattinen.
Facebookin (aktiivinen) haukkuminen on toki tapa tehdä pesäeroa taviksiin. Palvelu on suosittu, joten se on varmasti epäilyttävä, näinhän se ajatuskulku menee. Ei minusta Facebookisssa mitään ihmeellistä tai mullistavaa ole, se on ihan kätevä paikassaan, jos sitä haluaa käyttää.

Lähteet:

Kupiainen, R., Sintonen, S. & Suoranta, J. (2007): Suomalaisen mediakasvatuksen vuosikymmenet. Teoksessa Kynäslahti, H., Suoranta, J. & Lehtonen, M. (toim.) Näkökulmia mediakasvatukseen. Mediakasvatusseura 1/2007

Mikkonen, E. (2009): Facebookin yhteisöllisyys on pelkkää pintaa. http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2009/09/facebookin_yhteisollisyys_on_pelkkaa_pintaa_955224.html (13.9.2009)

perjantai 11. syyskuuta 2009

Pelastakaa viihde!

Olkaa tervehdityt!

Viime luennon epistolassa sivuttiin lastenohjelmia. Pakko sanoa muutama (valikoimaton) sana niistäkin. Vanhemmat toivovat (tai heidän kuuluisi toivoa) lastensa katsovan kasvattavia lastenohjelmia (lue: YLE) ja vieroksuvan kaupallisia ohjelmia (lue: muut kanavat). Eikös se näin ole?

EI! Omakohtainen kokemukseni (= minä katsojana & kahdeksanvuotias poikani katsojana) lastenohjelmista sotii kyllä tätä karkeaa jakoa vastaan jonkin verran. Kasvattavat ja opettavaiset lastenohjelmat ovat välillä ihan helkkarin tylsiä. Lapset katsovat niitä huokaillen ja vanhemmat hykertelevät, että onpas hieno ja opettavainen ohjelma. Toiset opettavaiset ohjelmat taas ovat moraalisesti aivan liian yksioikoisia. Esim. tuon erinomaisen YLEn (joka muuten mielestäni pitäisi lakkauttaa ainakin tv2:n lastentuotannon osalta) lasten liikuntaohjelma Pointzi on periaatteessa ihan hauska, mutta sekin (kuten liikunta liian usein) rakentuu kilpailun pohjalle. Hyvä liikkuja on se, joka on muita parempi, joka voittaa. Ihan kuin kilpailua ei olisi yhteiskunnassa jo riittävästi.

Lapsillakin on oikeus käyttää mediaa viihtymiseen. Toki viihdettä on monenlaista, ja sen sopivan löytäminen edellyttää medialukutaitoa (ja aikuisen osallistumista valintoihin taustavaikuttajana). Lapsia kuormitetaan uusien taitojen oppimisella kokopäivätyön verran jo päiväkodissa ja myöhemmin entistä kovemmin koulussa. Lastenohjelmilla on oma arvonsa myös ihan puhtaana viihteenä, sillä ne tarjoavat silloin vastapainoa arjen työlle.

Minä olen viettänyt (sukupolvelleni hyvin tyypilliseen tapaan) pääasiassa amerikkailaisen (tai laajemmin englanninkielisen) viihteen parissa lapsuuteni ja nuoruuteni. Olenpa jopa pelannut niitä pahamaineisia tietokonepelejä (ja niitä vielä arveluttavampia roolipelejä). Siitä huolimatta minusta on tullut ainakin suhteellisen yhteiskuntakelpoinen aikuinen, joka maksaa veronsa ja käy vielä äänestämässäkin ;) Kuuntelenpa modernia klassista musiikkiakin (tämä kommentti ei ole tässä pelkästään itsetehostuksen vuoksi, vaan esimerkkinä siitä, että viihdetausta ei sulje pois kiinnostusta ns. korkeakulttuuriin (joka muuten on järkyttävän arvottava termi)).

Viihtyminen vailla sen kummempia pedagogisia päämääriä on sekin arvokasta. Ei kaiken ajankäytön tarvitse olla tehokasta tai välittömän hyödyllistä. Pelkän hyvän olon tavoittelu on sekin (kait) ihan moraalisesti hyväksyttävää toimintaa ainakin vapaa-ajalla.

Se on täytetty! (kuten Vapahtaja sattuvasti sanoi tukalassa tilanteessa)

keskiviikko 9. syyskuuta 2009

Media och jag

Tässä on vuorokausi minun ja median viha-rakkaussuhteesta:

Maanantai

16:45-18:00: Nöyrin palvelijanne (elokuva digiboxini kovalevyn syövereistä)
18:00-19:00: Emmerdale (tuo oivallinen brittisarja)
18:10-18:50: Sähköpostien ja uutisten lukua verkosta (Emmerdalen ohella)
21:00-22:00: Täydelliset naiset (tuo oivallinen jenkkisarja)
22:40-23:20: Iltasatuna J. R. R. Tolkienin The Legend of Sigurd and Gudrún

Mediavapaa yö

Tiistai

9:10-10:25 Sähköpostia, moodlea, NettiOpsua ym.
9:10-11:41 Musiikkia mp3-tiedostoina tietokoneelta ja iPodista (soittolistalla Scriabinia, Straussia, Bryarsia, Bruckneria ja Adamsia)
10:55-11:05 Sarjakuvaa (tuo mainio japanilainen Youtsuba)
11:47-11:49 Tekstiviestittelyä
11:50 Minervan ruokalistan lukua
11:52-12:00 Sähköpostin lukua
12:55-13:15 TOKL:n opinto-oppaan ääreen hiljentymistä
14:15-15:24 Musiikkia iPodin aarreiaitasta (Mahler, Pärt, Bartók)

Perusmedioistani vain Playstation 2 jäi käyttämättä tarkasteluaikana

Paljastuksia Jarin mediankäytöstä

Ta-daa!

Nyt on syynätty omaa mediankäyttöä, ja tulokset ovat mitä mielenkiintoisimpia: Katson Emmerdalea, surffaan netissä, luen Tolkienia ja kuuntelen musiikkia (mp3-tiedostoina koneelta ja iPodista). Olen siis tavallisuuden ylistyslaulu, keskinkertaisuuden kiitoshymni. Lol.

Yhdestä asiasta haluan kuitenkin pikkuisen paasata näin opettajankoulutukseen ja mediaan liittyen. Olen pannut merkille, että monet vanhemmat lehtorit käyttävät huomattavan paljon välituntiaikaa mp3-soitinten paheksuntaan. Napit korvilla bussissa istuminen on kuulemma jotenkin huolestuttavaa.

No, minä en suostu osallistumaan tuohon mp3:n paheksunnan hegemoniaan, vaikkas opettajana olen jonkun verran ollut ja nyt siitä oikein virallista ammattia opiskelenkin. Mp3-soitin on minulle pelastusrengas, jolla pakenen esim. bussi/junamatkojen ajanhukkaa sekä ennenkaikkea kanssamatkustajien tyhjänpäiväistä höpötystä (kännäysraportteja, ihmissuhdesotkuja, varhaisteinien häsläystä, bisnesmiesten BMW:n huoltoraportteja, ym.). Musiikki on minulle elintärkeää niin harrastuksena kuin pienenä toimittajan sivuduuninakin. Jos minä nyt sitten julmasti laitan napit korviin ja eristäydyn tästä sosiaalisesta helvetistä (= joukkoliikennevälineet) omaan mukavaan todellisuuteeni, niin teenkö minä jollekulle siinä paljonkin vahinkoa? Epäilen.

Toinen asia, josta höpötän vielä hieman ovat sanomalehdet. Ne ovat pääosin kamalan huonoja. Uutiset ovat vanhoja, tyhjänpäiväisiä ja hirmuisen huonolla suomen kielellä laadittuja. Valtakunnan ykkössanomalehtikin on viimeisen kymmenen vuoden aikana tullut tasossaan rymisten alas, lähemmäs paikallislehtityylistä "ihmisläheistä" uutisointia. Tämä näyttää tarkoittavan käytännössä sitä, että lehdet pitävät lukijoitaan täysinä idiootteina, joille kirjoitetaan joko hampaattomia paikallisuutisia tai sitten olemattomia juoruja. Kuvamateriaalia kerätään julkaistavaksi yhä enemmän lukijoiden lähettämistä kännykamerakuvista. Ja palkinnoksi ahkeralle kuvaajalle annetaan leffalippuja. Surullista.

Semmosia tänään. Olkaa kilttejä lapsia. Tontut (nuo Joulupukin pikku KGB-miehet) ovat liikkeellä.

maanantai 7. syyskuuta 2009

Pedolle annettiin suu, joka puhuu suuria sanoja!

Ja katso,

Tähän on tultu. Nyt minäkin saan olla osallinen tästä verkkoa kuormittavasta aktiviteetista, jossa jaetaan oman elämän suhteellisen mielenkiinnottomia yksityiskohtia koko internetyhteisölle. No, saas nyt nähdä, ehkä tämä tämmöinen touhu voi olla ihan hauskaakin.

Vakavasti puhuen: en oikein tiedä miten suhtautua siihen, että nykyisin on niin helppo tuoda ajatuksensa kaikkien luettavaksi. Toisaalta ajatusten jakaminen on hieno asia, mutta kääntöpuolena on se, että verkossa jaetaan myös monenlaisia vähemmän moraalisia ja hataralla todellisuuspohjalla lepääviä ajatuksia. Toinen haittapuoli on se, että iso osa jaetusta informaatiosta on kertakaikkisen yhdentekevää (jopa tyhjänpäiväisempää kuin BB-talon tapahtumien "uutisointi").

Mediakriittisyys on siten yhä tärkeämpi taito. Ajatellaan vaikkapa esitelmiään väsääviä pikku yläkoululaisia. Vanhaan aikaan (en sano vanhaan hyvään aikaan, koska ei se vanhakaan aika hyvä ollut), kun minä olin koululainen, esitelmää varten haettiin olohuoneen hyllystä tietosanakirja ja kotikaupungin kirjastosta se ainoa aihetta käsittelevä teos. Näistä kopioitiin kynä sauhuten ikuisia totuuksia ja oltiin onnellisia, jos näin saatu aineisto riitti vaadittuun kymmenen minuutin suulliseen esitykseen. Ei tarvittu lähdekritiikkiä, ei medialukutaitoa. Lukutaito riitti.
Nykyisin tilanne on NIIN erilainen: Google suoltaa satoja, tuhansia tai miljoonia viitteitä, joista pitäisi kyetä valitsemaan ne, jotka ovat jollain tavoin relevantteja ja luotettavia. Ei mikään kovin helppo juttu murrosikäisille koululaisille.

En silti sano, että Internet olisi Suuri Saatana, koska se ei sitä todellakaan ole - päinvastoin, se on minulle suuri ilon ja hyödyn lähde. Mutta netin "oikea" käyttö vaatii paljon tietoa, taitoa, viitseliäisyyttä ja moraalia. Nämä eivät ole itsestäänselviä taitoja, vaan ne syntyvät vähitellen harjoituksen kautta.

Semmosta höpinää tällä erää. Eipä tuossa juuri mitään uutta varmaan ollut kenellekään, mutta tulipahan paasattua. Ei ole mitään uutta auringon alla!